Thursday, November 28, 2013

Quote of the Day

"Монгол орон үеэ өнгөрөөсөн нийгмийн байгууллын музей болж хоцрохгүй!"

- Д. Бямбасүрэн, "Үүрийн Жавар," Улаанбаатар 1996, 130-р тал

1 comments:

MunkhnaranB said...

Пааяаая хэхэхэ, хэлж байгаа нь нүдэнд харагдавшт