Thursday, May 12, 2016

ICYMI

Kubla Khan
by Samuel Taylor Coleridge

In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.


Хубилай Хаан
Б.Амарсанаагийн орчуулга

Хүмүүний зүйрлэлд оршил үгүй ангалыг шувтлан
Гэрэл үгүй түнэр тэнгисийг зорих
Буртаг үгүй ариун Альп мөрөн урсах
Шанду нутагт таашаалын асар цогцлуулахаар
Хубилай хаан зарлиг буулгав.

0 comments: