Wednesday, October 22, 2014

The Sentence of the Day

"Амьдралын урт харгуй урдамнай гэрэлтэнэ..."
- С. Эрдэнэ, "Халхын заяат харгуй минь," Улаанбаатар 2002, 32-р тал

0 comments: