Thursday, November 19, 2009

Waltz of the Day

Манжуурын Толгод via Tyler Cowen

Энэ вальс төрсөн түүхийг Гүндэгээгийн бичсан нийтлэлээс дууны үгийн орчуулгын хамтаар уншаарай + a must see scene from Mikhalkov's Urga

0 comments: