Monday, March 12, 2007

Old Wine in New Bottle?

Доктор, профессор Ц.Дэмбэрэл - "Ахын захиас"

Эр хүйстэй төрөх, ЭР ХYН болохын хооронд их зай бий. Эцэг болох амархаан, харин ААВ байх л амаргүй. Дороо дүүтэй бүхэн ах болчихгүй. Ах шиг Ах байх нь хамгаас чухал. Бас сайн дүү гэж бий. Аав шиг ААВ, Ах шиг АХ, дүү шиг ДYY.

Confucius - Rectification of Names

"There is government, when the prince is prince, and the minister is minister; when the father is father, and the son is son." (Analects XII, 11, tr. Legge).

1 comments:

Anonymous said...

http://tusgal.com/readarticle.php?article_id=11