Sunday, December 10, 2006

Populism

Mongolnews writes:

Ирэх онд 1250 км эрчим хүчний шугам татах юм байна. 50 орчим сумыг төвлөрсөн эрчим хүчний сүлжээнд хамруулж, 21 мянган малчин өрх сэргээгдэх эрчим хүчээр хангагдах аж. Бүс нутгийн хөгжилд зориулж 19 тэрбум төгрөг гаргана. Сум болгонд хууль сурталчлахад зориулж дөрвөн сая, сумын их засварт зориулж арван сая, урсгал засварт 1.5 сая, Засаг даргын нөөц хөрөнгөд гурван сая, аймгийн төвийн суманд үүнээс 2-3 дахин их хөрөнгийг жил бүр тусгаж байх юм байна, Засгийн газар. Ийм таатай мэдээг очсон аймаг бүрийн иргэд сонссон. “Бид шилжилтийн үеэ давлаа. Ирэх он эрчимтэй хөгжлийн гараа байх болно” гэж Ерөнхий сайд М.Энхболд амаллаа.

whatever...

1 comments:

Confidence of Youth said...

http://obama.senate.gov/podcast/060628-call_to_renewal_keynote/index.html